Vrsta: 
Hiša
Cena: 
178 000.00€
Kraj: 
Nova Cerkev- posest

V objemu neokrnjene narave stoji kmetija s hišno številko, z gospodarskim poslopjem in kozolcem, obdana s travniki, njivami, pašniki in gozdovi v skupni izmeri 84.129 m2. Posest leži cca. 16 km od avtocestnega priključka Celje, ali 5 km od zdravilišča Dobrna. Na posestvu je že elektro priključek in dva vodna priključka. Stavbnega zemljišča je skupaj 2.162 m2, kmetijskega 49576 m2 in gozda 32,931 m2.
Vsa ostala infrastruktura je v neposredni bližini v Novi Cerkvi.
Stara kmečka hiša je bila zgrajena leta 1950 in je potrebna obnove. Po lokacijski informaciji za gradnjo se lahko izvede rekonstrukcija ali prenova ali sanacija obstoječih objektov. Možna je tudi gradnja, ki nadomešča dotrajane objekte, možne so dozidave, nadzidave in gradnje prizidkov. Mogoča je sprememba iz enostanovanjskega objekta v dvostanovanjski objekt. Dejavnosti, ki so dovoljene za opravljanje na posestvu so: vse storitvene dejavnosti, pisarniške dejavnosti, stavbe za rejo živali- tako domačih, kot reja divjadi, gostinske dejavnosti vezne na kmečki turizem, trgovske dejavnosti vezane na kmetijsko pridelavo in druga ponudba vezana na kmetiji pridelanih proizvodov. (pridelava mleka, sirarstva, mlinarstvo.). Zdravilišče Dobrna je oddaljeno samo 5 km in lahko kmetija nudi vse kar pohodniki potrebujejo ali pa obratno, tisti, ki bi želeli na kmetiji prenočiti v "glamping hiškah" in se razvajati v termah Dobrna, je kmetija idealna lokacija za te vrste gostov.
Poleg hiše stoji gospodarsko poslopje in topler, pod katerim se lahko prirejajo pikniki v naravi, poslovna srečanja ali kakršna koli druga druženja in se opravljajo kmečka opravila. Na sredini posestva je gozd, ki lahko služi lastnim potrebam in nudi zatočišče divjadi, ki bi bile lahko tudi prihodek kmetiji. Na spodnjem robu kmetije teče manjši potok. Ob gozdu je jasa, kjer bi se lahko postavile »glamping« hiške.
Glede na to, da se mladi radi vračajo na posestva in da si želijo priti nazaj v stik z naravo in ker to omogočajo tudi različni razpisi za koriščenje Evropskih sredstev za mlade kmete, računamo, da bo posestvo kupila prav ta generacija.
Zaradi obsežnosti kmetijskih zemljišč, nudi država tudi subvencijo.
Vsa zemljišča so vseskozi redno obdelana.
Vse ostale informacije lahko dobite neposredno na ogledu samem.